Annons
Annons
Annons
Annons
© yuriy-chaban-dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 februari 2013

OEM trotsar konjunkturen

Teknikhandelsföretaget OEM Internetional AB gör för helåret 2012 ett resultat på 127 miljoner kronor efter skatt (126 för 2011).

Orderingången landade samtidigt på 1630 miljoner kronor, en ökning med 4 procent. Bakom de förbättrade siffrorna ligger att många av verksamheterna gått bra: ”Verksamheterna i Norge, Danmark, Polen, Tjeckien och Storbritannien samt Elektro Elco AB i Sverige utvecklades starkt och rapporterade rekordår. Enheterna på våra nyaste marknader, vilka fortfarande är små, ökade omsättningen under året med 51 procent i Kina och 24 procent i Slovakien” skriver företaget. Tre förvärv under fjärde kvartalet OEM gjorde totalt tre förvärv under året, samtliga under det fjärde kvartalet. Företagen som förvärvades var TemFlow Control AB, Vanlid Transmission AB samt dotterbolagen Ronson Transmission AB och Fenix Transmission AB. Sist förvärvades brittiska Datasensor Uk Ltd. Den sammanlagda årsomsättningen för förvärven landar på ca 70 miljoner kronor. Det uttalade målet är att årligen förvärva verksamheter med en total årsomsättning på minst 100 miljoner kronor. ”Under året har vi genererat ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 126 miljoner kronor och delat ut 81 miljoner kronor. Trots investeringar och förvärv på ca 60 miljoner kronor finns likvida medel på 181 miljoner kronor. God likviditet tillsammans med soliditeten på 63 % innebär en fortsatt stark finansiell ställning för att utveckla verksamheten och genomföra förvärv”, skriver företaget. Snabbfakta: Fjärde kvartalet 2012 Orderingången uppgick till 398 miljoner kronor (391) Nettoomsättningen uppgick till 408 miljoner kronor (416) Resultat före skatt uppgick till 28 miljoner kronor (43) Tre förvärv genomförda med en årlig nettoomsättning på ca 60 miljoner kronor. Helåret 2012 Orderingången ökade med 4 % till 1 630 miljoner kronor (1 573) Nettoomsättningen ökade med 3 % till 1 631 miljoner kronor (1 590) Resultat före skatt uppgick till 159 miljoner kronor (172) Resultat efter skatt uppgick till 127 miljoner kronor (126)
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1