Annons
Annons
Annons
Annons
© laurin-rinder-dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 februari 2013

Pressat Impact Coatings satsar på referensinstallationer

2012 års resultat slutade på -24 miljoner kronor. Bolagets kassaflöde beskrivs vara i balans, men om order uteblir kan det bli nödvändigt att ta in kapital.

2012 genomförde bolaget en serie kostnadsreducerande åtgärder som innebar att antalet anställda minskade från 30 till 23 personer. ”Bolaget har efter omställningen 2012 en effektiv och väl fungerande organisation med god balans mellan olika funktioner såsom sälj, tekniskt support och produktion. De investeringar som gjordes före omställningen utgör emellertid alltjämt ett viktigt strukturkapital och Bolaget bedömer att dessa insatser kommer kunna ge resultat i framtida affärsdiskussioner. Bolagets kassaflöde är i dagsläget i balans men ett externt kapitaltillskott kan visa sig vara nödvändigt om de affärer som förväntas försenas eller uteblir”, skriver företaget i sin årsrapport. För helåret ökade rörelseintäkterna till 24.848 tkr (19.035). Trots ökningen minskade Bolagets rörelsekostnader till 49.460 tkr (50.174). Finansnettot var under år 2012 positivt, 214 tkr (779). Bolagets resultat förbättrades till -24.398 tkr (-51.561). Kassaflödet blev -14.276 tkr (-30.014) för helåret. Soliditeten vid periodens utgång var 90,9% (91,7). Applikationsområde Elektriska kontakter Under 2012 har arbetet främst fokuserats på att testa Silver MaxPhase mot de krav och specifikationer som elektronikindustrin har för sina, ännu så länge guldpläterade kontaktytor. Sådana tester har genomförts tillsammans med ett flertal kontaktdonstillverkare i världen och visar att beläggningen kan användas som en direkt ersättare för guldplätering. Kalkyler genomförda i samarbete med kontaktdonstillverkarna visar också att Silver MaxPhase i många applikationer ger kostnadsbesparingar om 30-60%. Denna kostnadsbesparing har dock visat sig vara otillräcklig för att nå ända fram till avslut i de potentiella affärer Impact Coatings hittills varit involverad i. För att möjliggöra exploatering av den mycket stora marknad som identifierats, krävs först referensinstallationer och industriella erfarenheter av den nya lösningen. Bolaget har därför tillfälligt fokuserat om mot applikationer där kunden kan erbjudas en teknisk förbättring och integrerade tillverkningsprocesser som är av strategisk betydelse, snarare än en kostnadsbesparing. Som ett steg i detta inleddes under hösten 2012 en offensiv satsning mot applikationsområdena Prober samt Bränsleceller. Prober består i sammanhanget av mätnålar som används för produktionskontroll av mönsterkort. En jigg med ett stort antal prober pressas mot mätpunkter på kortet som därmed kan funktionstestas. Probernas kontaktering mot kortet är av största betydelse för mätresultatens tillförlitlighet. För en viss del av probsortimentet utgör slitstyrkan på kontaktbeläggningen en avgörande faktor.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1