Annons
Annons
Annons
Annons
© /homiel-dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 februari 2013

Stabilt av AQ-koncernen

Nettoomsättningen ökade för helåret till 2'162 miljoner med ett rörelseresultat på 117 miljoner (122 miljoner för 2011)

AQ grundades 1994 och har för 18:e året i rad ökat omsättningen. Varje kvartal sedan dess har genererat vinst. Omsättningen exklusive förvärv minskade dock, som en följd av nedgång i efterfrågan, med 7 %. Den 1 september 2012 förvärvades 100 % av aktierna i Durapart Industries AS. ”Affärsområdet är välstrukturerat med fina och välordnade fabriker i Polen, Litauen, Mexiko, Kina och Indien. Dessa fabriker uppvisar leveranssäkerhet och kvalitetsutfall i världsklass. Under Q4 har den förvärvade kablageverksamheten påverkats av nedgång från delar av fordonsindustrin och har inte bidragit med någon vinst för AQ-koncernen”, skriver AQ. Under året har investeringar i plåtbearbetningsmaskiner gjorts för cirka 18 miljoner kronor i Sverige samt övriga investering i produktionsmaskiner för 23 miljoner till verksamheten i främst Estland, Bulgarien, Indien och Kina. Framtidsutsikter Styrelsen gör idag bedömningen att kvartal 1, 2013, kommer att inledas svagt, men helåret 2013 kommer att omsättnings- och resultatmässigt bli något bättre jämfört med 2012. Fjärde kvartalet 2012 i sammandrag - Nettoomsättning 568 MSEK (472) - Rörelseresultat 23 MSEK (5) - Resultat efter finansiella poster 27 MSEK (8) - Soliditet 54 % (63) Räkenskapsåret 2012 i sammandrag - Nettoomsättning 2 162 MSEK (2 150) - Rörelseresultat 117 MSEK (122) - Resultat efter finansiella poster 119 MSEK (120) - Soliditet 54 % (63)
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2