Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© /homiel-dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 februari 2013

Stabilt av AQ-koncernen

Nettoomsättningen ökade för helåret till 2'162 miljoner med ett rörelseresultat på 117 miljoner (122 miljoner för 2011)
AQ grundades 1994 och har för 18:e året i rad ökat omsättningen. Varje kvartal sedan dess har genererat vinst. Omsättningen exklusive förvärv minskade dock, som en följd av nedgång i efterfrågan, med 7 %.

Den 1 september 2012 förvärvades 100 % av aktierna i Durapart Industries AS.

”Affärsområdet är välstrukturerat med fina och välordnade fabriker i Polen, Litauen, Mexiko, Kina och Indien. Dessa fabriker uppvisar leveranssäkerhet och kvalitetsutfall i världsklass. Under Q4 har den förvärvade kablageverksamheten påverkats av nedgång från delar av fordonsindustrin och har inte bidragit med någon vinst för AQ-koncernen”, skriver AQ.

Under året har investeringar i plåtbearbetningsmaskiner gjorts för cirka 18 miljoner kronor i Sverige samt övriga investering i produktionsmaskiner för 23 miljoner till verksamheten i främst Estland, Bulgarien, Indien och Kina.

Framtidsutsikter

Styrelsen gör idag bedömningen att kvartal 1, 2013, kommer att inledas svagt, men helåret 2013 kommer att omsättnings- och resultatmässigt bli något bättre jämfört med 2012.

Fjärde kvartalet 2012 i sammandrag
- Nettoomsättning 568 MSEK (472)
- Rörelseresultat 23 MSEK (5)
- Resultat efter finansiella poster 27 MSEK (8)
- Soliditet 54 % (63)

Räkenskapsåret 2012 i sammandrag
- Nettoomsättning 2 162 MSEK (2 150)
- Rörelseresultat 117 MSEK (122)
- Resultat efter finansiella poster 119 MSEK (120)
- Soliditet 54 % (63)

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1