Annons
Annons
Annons
Annons
© firaxissmooke-dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 mars 2013

Almi investerar i teknikbolaget Cryptango

Ny svensk säkerhetsteknik som kan hindra intrång i styrsystem för bland annat vatten- avlopp, elförsörjning och fjärrvärme har utvecklats av det Göteborgsbaserade teknikföretaget Cryptango.

Nu går Almi Innovationsbron in med ägarkapital för att ge bolaget möjligheter till ökad marknadsföring, säljinsatser och teknologi utveckling. – Bolaget har ett mycket intressant plug-in-system som passar i alla befintliga system och det handlar om en miljardmarknad där man idag har liten direkt konkurrens, säger Robert Hellman hos Almi Innovationsbron. – Att ersätta nuvarande infrastruktur och tekniska system innebär en mycket stor investering som skulle påfresta kommunernas redan ansträngda ekonomi, säger Hassan Jalal, Cryptangos vd. Vår idé är att man ska kunna fortsätta att använda befintliga system ytterligare ett antal år genom att ge dem möjligheter till en snabbt förhöjd säkerhetsnivå. De flesta tekniska system för att styra och övervaka infrastruktur för exempelvis vatten försörjning, elproduktion, energidistribution, transport etc. har idag GSM, GPRS och Radiobaserade system utan någon säkerhet. Organisationen Svenskt Vatten har i samverkan med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) konstaterar i en undersökning att svensk dricksvattenförsörjning har styrsystem som ”ofta är sårbara då de inte är särskilt väl skyddade från omgivningen” och att de ”baseras på en i många avseenden föråldrad teknik”. Idag är många styrenheter i anläggningarna anslutna via helt oskyddade trådlösa förbindelser. Därmed är det relativt enkelt för en utomstående att kunna modifiera de styrsignaler som skickas med stora allvarliga konsekvenser som följd. Cryptango startades som ett samarbete mellan affärsinkubator- Encubator AB och kontraktsutvecklaren Informasic AB. Idén är att utveckla säkerhetslösningar för trådlös kommunikation, som kan tillämpas i en rad olika samhällskritiska infrastrukturer och radikalt minska riskerna för intrång. Xcrypt är den första produkten som lanserats.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1