Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© flynt-dreamstime.com Teknik | 27 mars 2013

Företagen klarar inte av att utveckla medarbetarnas idéer

Fackförbundet Unionen släpper nu flera rekommendationer till företagen, detta för att man anser att svenska företag tappar konkurrenskraft när man inte tar tillvara på bra idéer.

Fackförbundet Unionen har gjort en undersökning där 1509 personer besvarade frågorna. Temat var hur tjänstemän och chefer uppfattar möjligheten att vara kreativ i sitt arbete. Slutsatserna, är enligt Unionen, dystra och att det finns stora brister i huruvida innovationsmöjligheterna verkligen tas tillvara. Två av tre tjänstemän anser visserligen att de uppmuntras att komma med nya idéer till arbetsgivaren, men samtidigt uppger en av tre att företagen inte har förmåga att utveckla idéerna till innovationer. – Företagens lönsamhet är beroende av att de kan konkurrera på den globala marknaden. Nyckelfaktorn är medarbetarnas bidrag till innovationer. Därför är det oroväckande att företagen inte klarar av att utveckla medarbetarnas idéer till innovationer, säger Peter Hellberg, 1:e vice ordförande för Unionen. Unionens undersökning visar att en fjärdedel av tjänstemännen menar att ledningen inte anser kompetensutveckling vara en viktig fråga. Nästan trettio procent uppger att de inte arbetar på en arbetsplats där de vågar pröva nya lösningar. – Ambitionsnivån hos företag är hög och inställningen ofta rätt, men det räcker inte. Företagen behöver tillsammans med medarbetarna ta fram tydliga metoder för hur idéer kan utvecklas till innovationer, säger Peter Hellberg. Rekommendationer till företagen 1. Ha en tydlig innovationsstrategi där både beröm och ekonomisk belöning ingår 2. Öronmärk tid till kreativt arbete och idéutveckling 3. Kompetensutveckla medarbetarna för att främja innovationer 4. Avsätt tid för omvärldsbevakning och deltagande i interna och externa nätverk 5. Se till att cheferna organiserar idéprojekt och tar vidare idéerna i företaget
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1