Annons
Annons
Annons
Annons
© blotty-dreamstime.com Embedded | 30 april 2013

Prevas: Marknadsläget kommer inte att försämras ytterligare

Prevas resultat har de senaste kvartalen inte varit tillfredsställande och vi fokuserar i nuläget mer på lönsamhet och konsolidering än på tillväxt, skriver Prevas.

"Marknaden präglas fortfarande av återhållsamhet på grund av det osäkra konjunkturläget. Stora industriföretag är avvaktande när det gäller att ta större investeringar och en stark svensk kronkurs försvårar också det svenska exportläget. Sammantaget har detta påverkat oss genom utebliven tillväxt och lägre beläggningsgrad. Inom vårt affärsområde Produktutveckling ser vi att kunder, nuvarande och potentiella, intar en avvaktande hållning, vilket innebär att vi kortsiktigt måste säkerställa en förbättrad beläggningsgrad. Sammanfattningsvis så är vår förväntan att det osäkra marknadsläget inte kommer att försämras ytterligare utan snarare att vi får se förbättringar under andra delen av året. Fokus kommer att vara på att öka lönsamheten snarare än tillväxten", skriver Prevas nytillträdde vd Karl-Gustav Ramström. JANUARI - MARS - Omsättning 172,0 Mkr (173,3) - Rörelseresultat EBIT –0,4 Mkr (12,1) - Rörelsemarginal EBIT –0,2 % (7,0) - Resultat efter skatt –1,4 Mkr (8,8)
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2