Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© roza-dreamstime.com Elektronikproduktion | 07 maj 2013

Lagercrantz Group nådde 'drömgräns'

Resultatet efter finansnetto nådde för första gången 200 MSEK, vilket varit något av en drömgräns ända sedan noteringen 2001, skriver företaget.

”Trots en turbulent omvärld känner vi tillförsikt inför framtiden och anser oss stå väl rustade för de möjligheter som kan tänkas uppstå. Vi kommer att fortsätta anpassa strategier och åtgärder lokalt i varje dotterbolag och vi avser förvärva fler framgångsrika företag som vill ingå i vår koncern. Företagsgruppen består idag av 31 företag. Under året har fyra stycken tillkommit. I strävan att höja förädlingsvärdena har vi de senaste åren i ökad omfattning förvärvat produktbolag. Andelen egna produkter utgör idag mer än 30 procent av vår försäljning”, skriver vd Jörgen Wigh. Helåret 2012/2013 - Nettoomsättningen för 2012/13 ökade med 3 procent till 2 328 MSEK (2 265). - Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 213 MSEK (184), motsvarande en rörelsemarginal om 9,1 procent (8,1). - Resultat efter finansiella poster ökade med 17 procent till 200 MSEK (171). - Resultatet efter skatt, 159 MSEK (126), har påverkats positivt av en engångseffekt beräknad till 10 MSEK (0,44 SEK per aktie) på grund av ny bolagsskattesats i Sverige. 1 januari – 31 mars 2013 (fjärde kvartalet) - Nettoomsättningen för kvartal fyra ökade med 3 procent till 619 MSEK (602). - Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 59 MSEK (52).
Visa fler nyheter
2019-12-12 10:59 V14.8.5-1