Annons
Annons
Annons
Annons
© krzysztof gorski dreamstime.com Teknik | 24 maj 2013

Volvo vill effektivisera arbetet mot leverantörer

Volvo Car Group kommer att etablera en ny global Inköps- och Tillverkningsfunktion i syfte att reducera komplexitet och kostnader.

Tanken med den nya organisationen är också att man med dess hjälp ska kunna skapa en tydligare styrning, kvalitetssäkring och kostnadskontroll i hela värdekedjan. Den nya enheten kommer att ledas av Lars Wrebo, för närvarande Produktionsdirektör. - Vi genomför den här förändringen som ett led i arbetet att minska komplexitet. Vi behöver stärka de tyngsta processerna inom företaget samtidigt som vi minskar byråkrati. Lars Wrebo får en central och övergripande roll genom den nya funktionen som blir ett naturligt nav tillsammans med Produktutveckling och Produktplanering", säger vd och koncernchef Håkan Samuelsson, Volvo Cars. Den nya funktionen kommer därmed att få till uppgift att optimera värdeflödet från leverantör till producerad bil genom materialplanering, logistik samt tillverkning. - Att se tillverkning hos våra leverantörer som en del av vår hela värdekedja kommer att bli ännu mer väsentligt i framtiden. Det finns en stor förbättringspotential genom ett mer integrerat arbetssätt, säger Lars Wrebo.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2