Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© rainer plendl dreamstime.com Teknik | 27 maj 2013

Ny europeisk näringslivsstrategi för elektronik

Europeiska kommissionen startar i dag en kampanj för samordnade offentliga investeringar i mikro- och nanoelektronik (bl.a. halvledare och datachipp) som ska göra det möjligt för Europas avancerade tillverkningsindustri att expandera.


– Andra investerar offensivt i datachipp, och Europa får inte hamna på efterkälken, säger Neelie Kroes, som är vice ordförande i Europeiska kommissionen. Vi måste stärka och koppla ihop de områden där vi är starka och utveckla nya sådana områden. För att förverkliga detta krävs det en snabb och tydlig samordning av de offentliga investeringarna på EU-nivå, medlemsstatsnivå och regional nivå. Den europeiska elektronikindustrin ger ett viktigt bidrag till Europas konkurrenskraft eftersom den bidrar med viktig möjliggörande teknik för andra sektorer, allt från bilindustrin till energi- och hälsosektorn. En växande elektroniksektor är av avgörande betydelse för tillväxt och sysselsättning i Europa. – Jag vill att fördubbla vår produktion av chipp till 20 procent av världsproduktionen, säger Neelie Kroes. Jag vill också att Europa producerar mer chipp på hemmaplan än vad USA gör i det egna landet. Det är ett realistiskt mål om vi styr investeringarna på rätt sätt. Några av näringslivsstrategins huvudkomponenter:
  • Större och mer samordnade investeringar i forskning, utveckling och innovation – maximera verkan av EU:s och medlemsstaternas investeringar genom utökat gränsöverskridande samarbete (70 procent av de offentliga investeringarna väntas komma från medlemsstaterna, 30 procent från EU).
  • Förstärkning av Europas tre elektronikkluster i världsklass – dvs. Dresden (Tyskland), Eindhoven (Nederländerna)/Leuven (Belgien) och Grenoble (Frankrike) – och sammankoppling av dessa med andra europeiska spetskluster, t.ex. Cambridge (Storbritannien), Kärnten (Österrike), Dublin (Irland) och Milano (Italien).
  • Strategin har tre huvudmål, som kompletterar varandra: att göra chipp billigare (övergång till med 450 mm kiselbrickor, alltså utgångsmaterialet vid chipptillverkning), att göra chipp snabbare (”more Moore”) och att göra chipp smartare (”more than Moore”).
  • Mobilisering av 10 miljarder euro i form av privata, regionala och nationella medel samt EU-medel för att uppnå vissa gemensamma forsknings- och innovationsmål. Av dessa medel ska 5 miljarder komma från ett gemensamt offentlig-privat partnerskap. Det sjuåriga partnerskapet ska omfatta elektroniksektorns hela värde- och innovationskedja, inklusive finansiering av storskaliga innovationsprojekt genom EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020.
– Strategin kommer att göra det lättare för den europeiska industrin att omsätta tekniska innovationer i kommersiellt användbar teknik, tillägger Neelie Kroes.
Visa fler nyheter
2019-12-12 10:59 V14.8.5-2