Annons
Annons
Annons
Annons
© edhar-yralaits-dreamstime.com Elektronikproduktion | 04 juli 2013

Saab levererar integrerad säkerhetslösning i Australien

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat kontrakt med Watpac Construction om att installera och driftsätta elektroniska säkerhetssystem åt det australiska försvarsdepartementet.

Kontraktet är värt MSEK 470 och leveranser kommer att ske under 2013–2014. Australiska Defence Support and Reform Group har utsett Watpac till huvudleverantör för Base Infrastructure Works-projektet, som ingår i Base Security Improvement-programmet. Programmet går ut på att förbättra säkerheten vid 16 prioriterade försvarsanläggningar. Saab ansvarar under ledning av huvudleverantören för en integrerad säkerhetslösning som bygger på egna produkter och produkter från tredje part. – Saab är en ledande leverantör av säkerhetssystem, och våra lösningar för hantering av säkerheten på krävande platser och i svåra situationer är väl beprövade. Vi har redan slutfört kontrakt för säkerhetshantering vid fängelser och olika australiensiska myndighetsanläggningar, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions. – Vi har bekräftat den beredskap och pålitlighet som krävs för att uppfylla de strängaste säkerhetskraven och ser fram mot att samarbeta med Watpac för att lösa skyddsbehoven för basförsvaret, säger Dean Rosenfield, VD, Saab Systems i Australien. Projektet kommer att genomföras av teknisk personal som redan arbetar vid Saabs anläggning för systemintegration vid Mawson Lakes i Adelaide, Australien.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2