Annons
Annons
Annons
Annons
© tom_schmucker-dreamstime.com Mönsterkort | 05 juli 2013

Aspocomp brottas med gammalt konkursspöke

Aspocomp skriver av cirka 0,9 miljoner euro av sitt forna franska dotterbolags konkursrelaterade avsättning för avvecklingskostnader.

Avsättningen avskrivs enligt fransk lagstiftning. Möjlighet att göra nya yrkanden relaterade till fallet löpte ut i juni 2013. Enligt uppgifter som inkommit till Aspocomp har inga nya krav lämnats in och därmed kan bestämmelsen avskrivas. Aspocomp franska dotterbolag gick i konkurs under 2002. Som en följd av de tvister som uppstod i samband med konkursen, beordrade slutligen Frankrikes högsta domstol bolaget att betala cirka 11 miljoner euro till tidigare anställda i dotterbolaget. Företaget gjorde betalningen 2007. Mellan januari 2009 och September 2012 avkunnades flera domar av arbetsdomstolen i Evreux och domstolen Appeal of Rouen, Frankrike, där bolaget anses skyldigt att betala cirka 0,7 miljoner euro plus lagstadgad ränta till 20 tidigare anställda i dotterbolaget. Aspocomp har ingått i ett förlikningsavtal med sju av de tidigare nämnda 20 anställda. Dessutom har bolaget överklagat till Helsingfors hovrätt angående Helsingfors tingsrätts dom. Tingsrätten fastställde den franska domen, gällande de 13 tidigare anställda, som verkställbar i Finland. Aspocomp anser att beslutet strider mot finsk allmän ordning och kräver att det inte skall erkännas.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2