Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© bellemedia-dreamstime.com Elektronikproduktion | 12 juli 2013

Mydatas 2013 - inte på nivå med 2012

Med en minskad orderingång och en osäkerhet om marknadens utveckling - bedömer Micronic Mydata att försäljningen 2013 inte kommer att nå 2012 års nivå.

VD och koncernchef Lars Josefsson kommenterar: "Efterfrågan har under det första halvåret 2013 varit vikande i en allmänt svag konjunkturutveckling. Elektronikindustrin, i vilken Micronic Mydata verkar, förutspås dock långsiktigt visa tillväxt. Halvårsresultatet har påverkats av lägre försäljning men också av den starka kronan gentemot några av de för oss viktigaste valutorna." "Affärsområde ytmontering visar minskad orderingång och försäljning. Osäkerheten kring utvecklingen på kort sikt har ökat men vi tror på en positiv utveckling på våra huvudmarknader under andra halvåret." Trots positiva signaler från marknaden och från våra kunder finns det osäkerhets-faktorer, framför allt inom ytmontering. Vi reviderar därför vår bedömning av årets försäljning." Andra kvartalet, april-juni 2013
  • Nettoomsättningen uppgick till 226 (301) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -8 (-10) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,10 (-0,20) SEK.
Delårsperioden januari-juni 2013
  • Nettoomsättningen uppgick till 453 (596) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -18 (-8) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,20 (-0,28) SEK.
Från och med den 15 juli tillträder Lena Olving som ny vd och koncernchef.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-11 16:34 V14.7.10-1