Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© alterfalter dreamstime.com Elektronikproduktion | 17 juli 2013

Blandad marknad drog ned Partnertech

Kontraktstillverkaren Partnertech ser en minskning i volym hos befintliga kunder i vissa sektorer, samtidigt som man inom vissa områden upplever god beläggning.

Försäljningen i det andra kvartalet uppgick till 573,7 miljoner (563,8). Jämfört med motsvarande period föregående år är detta en ökning med 1,7%. Andra kvartalets rörelseresultat uppgick till 2,7 miljoner (11,6). För perioden januari-juni uppgick rörelseresultatet till 10,8 MSEK (32,7). Resultatet efter skatt landade för halvåret på -2,0 miljoner kronor. För halvåret uppgick omsättningen till 1 127,6 (1 174,4). Bakom resultatminskningen ligger bland annat omställningskostnader i Norge samt låg beläggning vid ett par enheter inom Systemintegration och inkapslingar samt inom Maskinbearbetning. Vd Leif Thorwaldsson kommenterade: ”Utvecklingen i kvartalet har varit blandad med en volymnedgång genom efterfrågeminskning hos befintliga kunder. Detta har vi dock kompenserat med en stark införsäljning till nya kunder. Även bland våra egna enheter är utvecklingen blandad. De enheter som kommit längst i vår omställning till mer kundnära verksamhet med större fokus på teknik och produktutveckling går bra, medan utvecklingen inom andra är svagare. Våra elektronikenheter uppvisar en mycket positiv utveckling i kvartalet, främst till följd av en kraftigt ökad beläggning på vissa enheter.” Andra kvartalet 2013 - Nettoomsättningen uppgick till 574 MSEK (564) - Rörelseresultatet uppgick till 3 MSEK (12) - Resultatet efter skatt uppgick till -4 MSEK (0) Första halvåret 2013 - Nettoomsättningen uppgick till 1 128 MSEK (1 174) - Rörelseresultatet uppgick till 11 MSEK (33) - Resultatet efter skatt uppgick till -2 MSEK (13) - Soliditeten uppgick vid periodens slut till 37 procent (38)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1