Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© fouquin-christophe-dreamstime.com Komponenter | 02 augusti 2013

Fingerprint sänker prognosen för 2013

Fingerprint Cards (FPC) sänker försäljningsprognosen för 2013 till 80 -110 Mkr från tidigare 130 - 190 Mkr.
Företaget bedömer att försäljningen under det tredje kvartalet 2013 kommer uppgå till 20-30 Mkr samt till 30-50 Mkr under det fjärde kvartalet 2013. Försäljningen för andra kvartalet 2013 uppgick till 20,6 Mkr, vilket var i linje med tidigare avlagd prognos.

Förändringen av försäljningsprognosen har två huvudskäl. Dels har ett par större projekt med FPC:s linjesensorteknologi försenats från andra halvåret 2013 till första halvåret 2014, dels har ett antal av FPC:s OEM-kunder valt att utvärdera areasensorer som ett alternativ till linjesensorer, vilket försenar lanseringen av dessa projekt med 6-12 månader.

FPCs förväntade försäljningsvärde per areasensor förväntas ge 6-8 ggr högre intäkt jämfört med dagens linjesensorteknik, vilket bör leda till högre intäkter för FPC när projekten väl lanseras på marknaden.

Kundaktiviteten är fortsatt mycket hög. Microsofts tydliga ställningstagande för areasensorer samt den förväntade lanseringen av Apple iPhone 5S under hösten, där en areasensor förväntas ingå är två av de starka drivkrafterna för FPC:s marknad de kommande 12-18 månaderna. Mot bakgrund av den starka efterfrågan på bolagets produkter och lösningar för närvarande samt bolagets starka finansiella ställning har styrelsen beslutat att påskynda nyrekryteringen av personal för att kunna ta tillvara det starka marknadsläget på bästa sätt. Detta kommer att innebära en väsentligt högre kostnadsnivå än tidigare från och med fjärde kvartalet 2013.

Tillsammans med de lägre intäkterna innebär det att FPC inte kommer att uppnå lönsamhet i år. Förutsättningarna för att uppnå en god lönsamhet under 2014 beräknas som mycket goda.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2