Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© blotty-dreamstime.com Elektronikproduktion | 14 augusti 2013

Orderingången ökar

Industrins orderingång vände uppåt i juni och redovisade en ökning med 1,9 procent jämfört med maj, i säsongrensade tal, enligt siffror från SCB.
Vid en jämförelse mellan juni i år och motsvarande månad föregående år sjönk orderingången med 5,3 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Hittills i år har orderingången fluktuerat med stora uppgångar som följts av lika stora nedgångar. Efter två månader med negativ utveckling vände orderingången och redovisade en uppgång i juni jämfört med maj. Bland industrins delbranscher var utvecklingen dock blandad. Industrin för elapparatur och övrig maskinindustri utvecklades starkast medan annan transportmedelsindustri gick svagast. Under andra kvartalet minskade den totala orderingången med 5,0 procent jämfört med första kvartalet, i säsongrensade tal.

Uppdelat på hemma- och exportmarknaden redovisades uppgångar på 2,2 respektive 1,7 procent på månadsbasis. Under andra kvartalet minskade dock orderingången till hemmamarknaden med 12,2 procent medan den ökade med 0,2 procent till exportmarknaden.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1