Annons
Annons
Annons
Annons
© evertiq Elektronikproduktion | 09 oktober 2013

'Mycket av världens mest avancerade teknik tillverkas inte i Sverige idag'

Paneldebatten på TEC2013 i Lund bjöd på tankar om både marknadsläget och Sveriges roll som produktionsland i ett globalt perspektiv.

På scenen i Lund var det återigen dags för paneldebatt. Deltagarna för året var Olle Hulteberg, Managing Director Inission, Gerd Levin-Nygren, chef för elektronikdivisionen Hanza, Leif Thorwaldsson, koncernchef Partnertech, Andreas Bergström, vd för Flextronics svenska enhet samt Maria Månsson, ordförande Svensk Elektronik. Bland årets avhandlade ämnen hann vi ta tempen på marknadsläget, fundera över huruvida Sverige har några fördelar som produktionsland och resonera kring vad vi lärt oss av den senaste industri-"dippen". Rubrikerna nedan är alla ett ljudklipp som refererar till respektive fråga. För att lyssna - tryck bara på rubriken. Under varje rubrik finns utskrivet vem som pratar samt i vilken ordning. Hur upplever ni att marknaden känns just nu? Olle Hulteberg, Inission - Gerd Levin-Nygren, Hanza - Leif Thorwaldsson, Partnertech - Andreas Bergström, Flextronics - Maria Månsson, Svensk Elektronik De senaste veckorna har vi sett flera varsel inom försvarsindustrin. Hur ser ni på det? Olle Hulteberg, Inission - Gerd Levin-Nygren, Hanza Vad har vi lärt oss från den "dipp" som industrin befunnit sig i 2012/2013? Andreas Bergström, Flextronics - Olle Hulteberg, Inission - Maria Månsson, Svensk Elektronik Finns det gånger då vi drar i bromsen lite för mycket? Andreas Bergström, Flextronics - Olle Hulteberg, Inission - Andreas Bergström, Flextronics Hur går funderingarna inför 2014 års prognoser. Hur mycket felmarginal byggs in? Olle Hulteberg, Inission Hur mycket arbetar man idag med leveranskedjorna i jämförelse med hur det tidigare sett ut? Olle Hulteberg, Inission - Leif Thorwaldsson, Partnertech - Gerd Levin-Nygren, Hanza - Maria Månsson, Svensk Elektronik Vilka utmaningar ser ni? Gerd Levin-Nygren, Hanza - Maria Månsson, Svensk Elektronik - Olle Hulteberg, Inission - Leif Thorwaldsson, Partnertech - Andreas Bergström, Flextronics Hur seriöst ser ni på konkurrensen som kommer utifrån Sverige? Olle Hulteberg, Inission - Gerd Levin-Nygren, Hanza Var ligger "edgen" inom svensk produktion? Vad har vi för fördelar? Gerd Levin-Nygren, Hanza - Andreas Bergström, Flextronics - Maria Månsson, Svensk Elektronik - Leif Thorwaldsson, Partnertech - Olle Hulteberg, Inission - Andreas Bergström, Flextronics Vad behövs göras från politiskt håll? Gerd Levin-Nygren, Hanza - Olle Hulteberg, Inission - Leif Thorwaldsson, Partnertech - Maria Månsson, Svensk Elektronik
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2