Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Analog Devices Application Notes | 14 oktober 2013

Modellbaserad utveckling av avancerade motorstyrsystem

Användning av avancerad processorfunktionalitet för att underlätta utveckling är något som har diskuterats under de senaste decennierna. En application note av Anders Frederiksen, Analog Devices.

Idag ger ännu större utvecklingsflexibilitet ingenjörerna möjlighet att använda standard-MBD (Model-­-Based Design) med MATLAB® och Simulink® för optimering av motorstyrsystems funktionalitet och för att minimera den totala utvecklingstiden. Dessutom kan utvecklingsingenjörerna återanvända simuleringsmodeller för att säkerställa korrekt funktionalitet och önskade prestanda för ett system i dess slutmarknadstillämpning.
MBD (Model-­-Based Design) har varit ett diskussionsämne i decennier men har först under de senaste åren utvecklats till ett komplett utvecklingsflöde - från modellskapande till full-ständig implementation. Under 70-talet var analoga platt-formar tillgängliga för simulering men implementationen av styrmaskinvaran skedde på transistornivå. Framstegen inom simuleringsverktyg fram till 2000-talet innefattade lanseringen av grafiska verktyg för inmatning av styrdiagram och verktyg för styrfunktionsutveckling som avsevärt förenklat utvecklingen och utvärderingen av komplexa styrfunktioner. Men styrsystemsutvecklare fortsatte att utveckla maskinvarustyralgoritmen genom att skriva C-kod som speglade den simulerade konstruktionen. Nu i början av detta årtionde, ger en komplett MBD en gemensam styrutveckling för simulerings- och maskinvaruimplementationsplattformar så komplexa styralgoritmer snabbt kan tas i drift på maskinvaruplattformar.
Alla bilder © Analog Devices.
MBD är en process som använder en systemmodell som en körbar specifikation under hela utvecklingen. Denna simuleringsbaserade metod ger dig en bättre förståelse av designalternativ och kompromisser än traditionella maskinvaruprototypbaserade utvecklingsmetoder, så att du kan optimera din konstruktion till fördefinierade prestandakriterier. Snarare än att använda komplexa strukturer och omfattande programkod, kan utvecklare definiera modeller med avancerade funktionella egenskaper med kontinuerlig tids och diskreta tidsbyggblock. Befintlig C-kod kan integreras med standardbiblioteks styrblock för att maximera konstruktionseffektiviteten. Dessa modeller, använda med simuleringsverktyg, kan leda till snabb prototyp-framtagning, programvarutest och HIL-simulering (Hardware---in---the---loop). Med hjälp av simulering kan man hitta avvikelser och modelleringsfel direkt, istället för senare i utvecklingscykeln. Automatisk kod-generering eliminerar de manuella stegen i implementeringen av samma algoritm som ska köras på maskinvaruplattformen. Detta förenklar utvecklings och minimerar fel i maskinvaruutvecklingens implementation och minskar den totala tiden till marknaden.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2