Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Analog Devices Application Notes | 14 oktober 2013

Modellbaserad utveckling av avancerade motorstyrsystem

AnvÀndning av avancerad processorfunktionalitet för att underlÀtta utveckling Àr nÄgot som har diskuterats under de senaste decennierna. En application note av Anders Frederiksen, Analog Devices.
Idag ger Ànnu större utvecklingsflexibilitet ingenjörerna möjlighet att anvÀnda standard-MBD (Model-­-Based Design) med MATLABŸ och SimulinkŸ för optimering av motorstyrsystems funktionalitet och för att minimera den totala utvecklingstiden. Dessutom kan utvecklingsingenjörerna ÄteranvÀnda simuleringsmodeller för att sÀkerstÀlla korrekt funktionalitet och önskade prestanda för ett system i dess slutmarknadstillÀmpning.

MBD (Model-­-Based Design) har varit ett diskussionsÀmne i decennier men har först under de senaste Ären utvecklats till ett komplett utvecklingsflöde - frÄn modellskapande till full-stÀndig implementation. Under 70-talet var analoga platt-formar tillgÀngliga för simulering men implementationen av styrmaskinvaran skedde pÄ transistornivÄ. Framstegen inom simuleringsverktyg fram till 2000-talet innefattade lanseringen av grafiska verktyg för inmatning av styrdiagram och verktyg för styrfunktionsutveckling som avsevÀrt förenklat utvecklingen och utvÀrderingen av komplexa styrfunktioner.

Men styrsystemsutvecklare fortsatte att utveckla maskinvarustyralgoritmen genom att skriva C-kod som speglade den simulerade konstruktionen. Nu i början av detta Ärtionde, ger en komplett MBD en gemensam styrutveckling för simulerings- och maskinvaruimplementationsplattformar sÄ komplexa styralgoritmer snabbt kan tas i drift pÄ maskinvaruplattformar.

Alla bilder © Analog Devices.
MBD Àr en process som anvÀnder en systemmodell som en körbar specifikation under hela utvecklingen. Denna simuleringsbaserade metod ger dig en bÀttre förstÄelse av designalternativ och kompromisser Àn traditionella maskinvaruprototypbaserade utvecklingsmetoder, sÄ att du kan optimera din konstruktion till fördefinierade prestandakriterier. Snarare Àn att anvÀnda komplexa strukturer och omfattande programkod, kan utvecklare definiera modeller med avancerade funktionella egenskaper med kontinuerlig tids och diskreta tidsbyggblock.

Befintlig C-kod kan integreras med standardbiblioteks styrblock för att maximera konstruktionseffektiviteten. Dessa modeller, anvÀnda med simuleringsverktyg, kan leda till snabb prototyp-framtagning, programvarutest och HIL-simulering (Hardware---in---the---loop). Med hjÀlp av simulering kan man hitta avvikelser och modelleringsfel direkt, istÀllet för senare i utvecklingscykeln. Automatisk kod-generering eliminerar de manuella stegen i implementeringen av samma algoritm som ska köras pÄ maskinvaruplattformen. Detta förenklar utvecklings och minimerar fel i maskinvaruutvecklingens implementation och minskar den totala tiden till marknaden.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2