Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Analog Devices Application Notes | 14 oktober 2013

Model-based design ... - sida 4

Genom hela MBD-designflödet och via Mathworks och IAR, är implementeringen av övergripande modell och kompileringen av kod nu möjlig.

Genom hela MBD-designflödet och via Mathworks och IAR, är implementeringen av övergripande modell och kompileringen av kod nu möjlig. Varje steg eller element i modellen av "drivsystemet" representeras nu av en MATLAB- och Simulink-modell som är skalad till rätt nivå för optimala designkriterier. Varje element i modellen baseras på standardverktygslådor och blockuppsättningar från Mathworks och kan återanvändas på alla element i en viss design. Dessa element representerar också de olika områdena i drivsystemet och kan finjusteras helt för att minimera modell vs. installation-felet. Genom realtidsinstallationsmetoder och kompilering i denna blandade miljö, är det också möjligt att kombinera befintlig C-kod skriven för hand med ARM Cortex M4-optimerad C-kod genererad av Embedded Coder®, verktyget för generering av produktionskod för MATLAB och Simulink. Hela denna process gör det möjligt för användare att återanvända befintlig kunskap om motorstyrningsdesign på rätt nivå. Vid denna tidpunkt kan IAR Embedded Work Bench ta den genererade koden och kompilera hela projektet för ARM Cortex M4, som stänger MBD-implementeringsfasen för detta system. Sedan dess början har MBD ifrågasatts med avseende på sin kapacitet och funktionalitet jämfört med traditionell systemutveckling och på sitt utnyttjande av systemets totala resurser. Det är här starka insatser från komponentleverantörer, simulerings- och installationsleverantörer och verktygskompilatorleverantörer har "slagits ihop" och resultaten idag är jämförbara med traditionella installationsmetoder. Självklart kan all kodutveckling skriven för ett realtidssystem skapas på ett ineffektivt sätt, beroende på vilken implementeringsmetod som används. Med MBD kan profilering, tväroptimeringsalternativ och starka fördelar inom säkerhetskritisk systemutveckling kombineras så att kodutvecklingskostnaderna minimeras och högsta prestandaresultat uppnås. MathWorks erbjuder verktygskvalificering för användning av Embedded Coder med IEC 61508, ISO 26262 och relaterade funktionella säkerhetsnormer. Denna blandning av egenskaper är mycket svårare att uppnå i ett standarddesignflöde. I exemplet ovan implementeras en vanlig FOC-modell på Analog Devices ADSP-­-CM40x-serien. I denna modell, utförs läges- och strömloopsåterkoppling på 15 us, vilket stöder realtidsprofilering av både strömschemat och felsökningsegenskaperna. Det ger och spårningsfunktioner för det totala FOC-schemat. Både MBD-simuleringsresultat och realtidsdata kan nu utvärderas och jämföras med en ideal systemfunktionalitet i förhållande till målspecifikationen. Detta ger i slutändan utvecklaren möjlighet att ständigt förbättra systemets effektivitet, funktion och prestanda och att utvärdera hur ett visst element eller komponent i signalkedjan presterar mot specifikationen. Denna rapport har beskrivit ett "nytt" sätt att utforma ett motorstyrsystem med användning av MBD. Dagens inbäddade processorer måste ha en balans mellan prestanda, pris och storlek för att möjliggöra utveckling och abstraktioner på högre nivå av grafiska verktyg, som utgör grunden för starkt optimerade system för att möta krav på tid till marknad, säkerhet, prestanda och skalbarhet. Alla bilder © Analog Devices. ----- Källa: Analog Devices
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2