Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mydata Elektronikproduktion | 24 oktober 2013

Fortsatt tufft för Micronic Mydatas ytmontering

"Den svaga efterfrågan under det första halvåret 2013 har fortsatt in i tredje kvartalet och resultatet har påverkats av lägre försäljning och av en stark krona", skriver vd Lena Olving.

Nettoomsättningen för kvartalet minskade till 220 miljoner kronor (277), och rörelseresultatet uppgick till 9 (-12) miljoner. För perioden januari-september 2013 landade nettoomsättningen på 672 (873) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -10 (-20). Rörelseresultatet är justerat för engångskostnader på 120 miljoner. Bolagets tidigare bedömning om en försäljning 2013 i nivån 1'200 miljoner kronor kvarstår.
"Affärsområde ytmontering visar fortsatt minskad orderingång och försäljning, vilket skapar större osäkerhet kring när en återhämtning på våra huvudmarknader inträder."
VD Lena Olving kommenterar: "Affärsområde ytmontering visar fortsatt minskad orderingång och försäljning, vilket skapar större osäkerhet kring när en återhämtning på våra huvudmarknader inträder. Utnyttjandegraden av maskritare är på en fortsatt historiskt hög nivå ute hos våra kunder. Men trots det och trots positiva signaler fortsätter våra kunder att avvakta med kapacitetsinvesteringar. Det höga kapacitetsutnyttjandet bidrar dock till att koncernens eftermarknadsaffär är fortsatt stark inom båda affärsområdena. I början av oktober fick vi en annullering av en order på ett LDI-system. Kunden, som ser ett minskat behov av utvecklingskapacitet, har dock försäkrat oss om att deras tilltro till vår LDI-teknologi är oförändrad. Sedan jag tillträdde i juli har jag bland annat hunnit träffa flera av våra kunder inom båda affärsområdena. Våra kunder bekräftar mina intryck av Micronic Mydata, nämligen att det finns en imponerande kompetens och teknikhöjd som resulterar i avancerade produkter med ofta världsledande marknadsposition. Vi ska utnyttja den kompetens och den innovationsförmåga som finns för att bygga vidare och skapa ett långsiktigt lönsamt företag. "
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1