Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© mariusz-szachowski-dreamstime.com Elektronikproduktion | 14 mars 2014

Ny standard för små elproducerande utrustningar

Den nya utgåvan av SS-EN 50438 ersätter den tidigare utgåvan från 2007 som efter en övergångstid upphör att gälla i november 2016.

Standarden SS-EN 50438 handlar om små elproducerande utrustningar som ansluts till lågspänningsnätet och som inte ger mer ström än 16 A per fas. Den innehåller tekniska fordringar på driftegenskaper och skydd och beskriver funktioner som ska ingå och hur dessa provas, men behandlar inte frågor kring elmätning och liknande. Standarden gäller alla typer av elgenererande utrustningar, som små vindgeneratorer, utrustning med bränsleceller eller anläggningar med solceller. Det kan finnas andra standarder också, med säkerhetsfordringar och metoder för prestandamätning och liknande, och SS-EN 50438 behandlar bara de aspekter som hänger ihop med att utrustningen ansluts till elnätet. Exempel på det är hur utrustningen uppför sig vid över- eller underspänning. I denna andra utgåva har bland annat införts fordringar på hantering av reaktiv effekt och på uppförande vid överfrekvens i nätet. Fler av provningarna har också setts över, liksom de särskilda krav som gäller i olika europeiska länder. Detta är en europeisk standard som tagits fram genom samarbetet i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Svenska intressenter har deltagit genom den tekniska kommittén Elenergiförsörjningssystem (SEK TK 8) inom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska organisation som är med i CENELEC.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-23 13:52 V14.6.1-2