Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© circotasu-dreamstime.com Teknik | 28 mars 2014

Samverkan mellan näringsliv och lärosäten måste stärkas

Sveriges Ingenjörer vill se mer samverkan mellan lärosätena och näringslivet för att utveckla Sverige.

– Samverkan mellan näringsliv och akademi är avgörande för utvecklingen av Sverige. Det medför en dubbelriktad kunskapsöverföring som ger större dynamik inom forskningen och underlättar för resultaten att göra nytta i samhället, säger expertgruppens ordförande Dan Brändström som på fredagen presenterade rapporten “Principer för kvalitet i samverkan”. – Vi hoppas och tror att regeringen tar till sig förslagen inför nästa forskningsproposition, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer. Rapporten är ett resultat av att Sveriges Ingenjörer 2013 initierade en utredning om metoder och kriterier för att bedöma lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Förbundet tillsatte en expertgrupp med företrädare för näringslivet och universitetsvärlden. Till ordförande utsågs Dan Brändström, tidigare bland annat vd för Riksbankens Jubileumsfond. – En av de första slutsatserna vi drog var att både utbildning och forskning måste inkluderas om man ska kunna göra en korrekt bedömning av lärosätenas arbete med samverkan, säger Dan Brändström. I sin rapport presenterar expertgruppen sex åtgärder för att nå en bättre samverkan: - Öka resurserna till lärosätena för samverkan - Integrera samverkan i utvärderingen av både utbildning och forskning - Utforma värderingssystemen så att lärosätenas autonomi ökar - Meritera forskare som samverkar - Låt externa kollegor granska samverkan - Skapa fler mötesplatser mellan akademi och näringsliv/samhälle – Merparten av forskningen sker på företag. I dag arbetar 15 000 ingenjörer med forskningsfrågor; 5 000 på universitet och högskolor, 10 000 inom näringslivet. Utan väl fungerande samverkan går AB Sverige miste om kunskap, innovationer, arbetstillfällen och utveckling, säger Peter Larsson.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1