Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 mars 2002

Nolato satsar i Kina och Ungern

Nolato gör nyemission och satsar på Kina och Ungern.

Pågående strategiskt viktiga satsningar i Kina och Ungern samt det nu avslutade omstruktureringsprogrammet skapar ett behov av att stärka den finansiella ställningen. Vidare bedömer styrelsen att en tillväxt i Nolatos försäljning kommer att inledas under det andra halvåret 2002, främst till följd av en gradvis återhämtning på marknaderna för mobiltelefoner och infrastruktur inom telekom. I syfte att ge Nolato den finansiella handlingsfrihet som krävs för att framgångsrikt kunna tillvarata potentialen på nya och befintliga marknader, har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission för bolagets aktieägare om högst cirka 265 Mkr. Det är styrelsens bedömning att marknadsutvecklingen inom telekomsektorn under det första halvåret 2002 kommer att vara fortsatt svag, men att aktiviteten ökar under det andra halvåret 2002 på marknaderna för mobiltelefoner och infrastruktur för telekom. Den förväntade försäljningsökningen på världsmarknaden för mobiltelefoner är hänförlig till en bedömning om ett större antal användare av mobiltelefoner, främst i Asien, samt ett ökat utbyte av mobiltelefoner hos befintliga användare till följd av att ny teknologi introduceras. De sämre marknadsförutsättningarna har påverkat Nolato negativt med kraftigt minskad omsättning och ett försämrat resultat som följd. Det innebar dock möjligheter för Nolato att öka produktionen i Ungern samt att etablera produktion i Kina, där ett växande antal av Nolatos globala kunder och kontraktstillverkare etablerat sig. Vidare uppstod ett behov av att på Nolatos övriga marknader anpassa kapaciteten till den lägre tillväxttakten och öka fokuseringen på de områden som utgör koncernens kärnverksamhet. Detta skriver Nolato i ett pressmeddelande.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2