Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© bellemedia-dreamstime.com Teknik | 08 augusti 2014

Stabilt kvartal för Hexagon

Mätteknikföretaget Hexagon hade ett starkt andra kvartal 2014. Den organiska tillväxten ökade, försäljningen ökade och rörelsemarginalen landade på en all-time-high.

Kvartalet i korthet:
  • Nettoomsättningen uppgick till 635,6 MEUR (635,1)
  • Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur ökade nettoomsättningen med 6 procent för Measurement Technologies (MT)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 139,6 MEUR (131,6)
  • Resultatet före skatt uppgick till 131,5 MEUR (122,9)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 105,1 MEUR (99,5)
”Hexagon rapporterar ett starkt andra kvartal. Den organiska tillväxten ökade till 6 procent, drivet av accelerande tillväxt i Metrology och Intergraph PP&M såväl som genom en ökad försäljning av synergilösningar,” kommenterar koncernchef och vd, Ola Rollén. Vi ser en förbättrad tillväxt i Europa inom alla verksamheter. I Americas ser vi en fortsatt god utveckling, driven av den nordamerikanska byggmarknaden och en fortsatt gynnsam utveckling i Sydamerika. Tillväxten avtog i Asien på grund av en lägre aktivitetet inom den kinesiska byggsektorn. Rörelsemarginalen på 22 procent är ett all-time high och ett styrketecken givet att valutaeffekter minskade marginalen med en procentenhet. Förvärvsdriven tillväxt fortsätter att vara ett fokusområde. Förvärven av Mintec och Vero Software är viktiga steg i vår strategi att göra det möjligt för våra kunder att koppla samman den verkliga världen med den digitala världen,” avslutar Ola Rollén.
Visa fler nyheter
2019-12-12 10:59 V14.8.5-1