Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© iakovlev dreamstime.com Teknik | 28 augusti 2014

Fortfarande etiska problem inom elektronikens värld

I en nysläppt rapport skriver TCO Development om att de etiska problemen inom elektronikindustrin förvärrats av de allt kortare produktlivsccyklerna.

Kortare produktlivsccykler och högt tryck på ny teknik innebär en allt större press på IT-industrin och dess komplexa leverantörskedja att leverera nya modeller allt snabbare och till lägre kostnader. Resultatet blir ofta undermåliga arbetsförhållanden i produktionsfasen i form av bland annat dåliga arbetstider, låga löner och dålig arbetsmiljö, skriver TCO. I rapporten ”The State of Socially Responsible Manufacturing in the IT Industry” pekar man på exempelvis produktionen av smartphones. Problemen här är långt ifrån nya och tämligen välrapporterade, men de kan ändå vara värda att upprepa. Vanligt är exempelvis att lokala och nationella arbetslagstiftningar sätts åt sidan i form av överdriven arbetstiden, brist på raster och ledighet, barnarbete, hög andel gästarbetare, samt straff i form av bland annat löneavdrag. Ett annat bristfälligt område är att fabrikerna ofta har otillräcklig säkerhet. Det kan innebära allt från brist på nödutgångar, hygien, skyddsutrustning vid arbete med farliga substanser och material, otillräcklig utbildning med mera. Ett annat problem är också arbets-trafficing och att anställda förbjuds att organisera sig.
Visa fler nyheter
2019-12-12 10:59 V14.8.5-2