Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000 dreamstime.com Elektronikproduktion | 13 oktober 2014

Almi: Konjunkturen mattas av

Bankerna och företagen ser en avmattning i konjunkturen, skriver Almi Företagspartner idag.

Antalet företag som tror att konjunkturen kommer att försvagas ökar både bland bankerna och bland företagen, skriver Almi Företagspartner med anledning av två färska undersökningar som genomförts på deras uppdrag. – Banker och företag är alltmer negativa till konjunkturutvecklingen. Vi får samma signaler från Almis rådgivare över hela landet. Detta begränsar viljan att starta eller förvärva företag och gör också att små och medelstora företag blir mer tveksamma vad gäller att satsa framåt och göra investeringar. Samtidigt tror nu en större andel av bankkontoren på ökad utlåning - inte bara till företag utan även till privatpersoner. Bland de slutsatser som dras finns: - Bland bankerna har andelen med en positiv inställning till konjunkturen minskat från 80 procent för ett år sedan till 48 procent i den nu genomförda undersökningen. Samtidigt har andelen med en negativ inställning ökat från 3 procent till 19 procent. - Bland de små och medelstora företagen har andelen med en negativ inställning ökat från 10 procent till 22 procent jämfört med föregående undersökning. - En större andel av bankkontoren uppger att utlåningen till företag minskade under årets tredje kvartal. Totalt uppger 11 procent att utlåning minskade jämfört med 5 procent i föregående undersökning. När bankkontoren ska bedöma utlåningen för årets sista kvartal väger det lika mellan andelen som tror att utlåningen ökar i förhållande till andelen som tror att det är oförändrat eller minskar. - Fler bankkontor uppger att utlåningsmarginalen till företag har ökat. 11 uppger att utlåningsmarginalen ökat jämfört med 6 i föregående undersökning. - Bland små och medelstora företag är det en betydligt högre andel som uppger att utlåningsmarginalerna ökat. Andelen företag som uppger att utlåningsmarginalen har ökat uppgår till 50 procent.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1