© robyn mackenzie dreamstime.com_pie Embedded | 17 oktober 2014

Starkt Q3 av Data Respons

Embedded-bolaget Data Respons fortsätter att växa i termer av intäkter och resultat.
– Data Respons har haft en stark tillväxt och en fortsatt förbättring av vinstmarginaler i det tredje kvartalet. Vi är väl positionerade på våra nyckelmarknader och upplever hög aktivitet på våra hemmamarknader samt internationellt, säger Kenneth Ragnvaldsen, vd för Data Respons ASA.

Omsättningen för det tredje kvartalet landade på 186 miljoner norska kronor (158 för Q3 förra året) – en tillväxt med 17 procent mot Q3 2013. Resultatet EBIT landade på 11,3 miljoner norska kronor (6,1). Även orderingången utvecklades starkt (162 miljoner för Q3 i år jämfört med 144 förra året).

För årets tre kvartal ligger omsättningen på 620 miljoner norska kronor (571) och med ett resultatet EBIT på 36,3 miljoner norska kronor (28,4).

– Under de första nio månaderna 2014 hade vi både omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet. Även om marknadsförhållandena är blandade indikerar signaler från många av våra globala kunder förbättringar framöver. Den positiva utvecklingen i segmentet tjänster i kombination med en stabil orderstock för segmentet products & solutions ger en god grund för en fortsatt positiv utveckling under 2014, avslutar Ragnvaldsen.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-1