Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000 dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 oktober 2014

Styrkebesked från Note

Kontraktstillverkaren Note fortsätter att presentera bra siffror för året. Q3 bjuder bland annat på högre försäljning och ett klart stärkt resultat.

För kvartalet landade försäljningen på 235,5 (200,8) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 10,4 (-4,6) miljoner och rörelsemarginalen uppgick till 4,4 procent (-2,3%). Resultat efter skatt uppgick till 8,7 (-7,9) miljoner. Från årets början och till nu uppgick försäljningen till 715,9 (651,7) miljoner kronor. Rörelseresultatet landar på 23,7 (-0,7) miljoner med rörelsemarginalen 3,3 procent (-0,1%). Resultat efter skatt uppgick till 17,5 (-7,0) miljoner. Vd Peter Laveson kommenterar delårsrapporten:
© Note
”Note kan nu uppvisa organisk tillväxt under fyra kvartal i rad. Under årets första tre kvartal ökade försäljningen med 10 procent till 715,9 (651,7) miljoner kronor. Stärkta av en del projektaffärer nådde vi under tredje kvartalet en försäljningstillväxt om drygt 17 procent. Försäljningsutvecklingen under året visar att vi tagit för oss på en relativt stabil Europamarknad. Rörelseresultatet för januari-september förbättrades till 23,7 (-0,7) miljoner, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,3 procent (-0,1%). Under det tredje kvartalet förbättrades rörelsemarginalen till 4,4 procent (-2,3%). Som en följd av försäljningstillväxten var kassaflödet efter investeringar negativt för årets tre första kvartal och uppgick till -8,3 miljoner kronor. Notes balansräkning är fortsatt stark med en soliditet nära 45% vid periodens utgång."
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-09-18 10:52 V14.4.0-1