Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© artography dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 oktober 2014

Cybaero har svårt att få exporttillstånd för jätteorder

Svenska tillverkaren av obemannade helikoptrar, CybAero, har av Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) fått avslag på sin ansökan om exporttillstånd till den kinesiska kunden AVIC.

Det var i juli som Cybaero skrev ett ramavtal med det kinesiska företaget AVIC. Det skulle också vara en riktig stororder värderad till hundratals miljoner kronor och omfattande leverans av totalt minst 70 helikoptersystem. Cybaero ansökte om exporttillstånd från ISP den 8 september och kompletterade sin ansökan den 30 september med begäran om tillstånd för leverans av enbart de första 20 systemen under de närmaste två åren. ISP har den 17 oktober 2014 meddelat att man inte beviljar exporttillstånd baserat på Cybaeros ansökan. ISP har bland annat frågor kring var de inledande 20 systemen ska tillverkas. Cybaero för nu samtal med ISP, och baserat på dessa samtal kommer bolaget att lämna en ny ansökan med bland annat tydligare redogörelse kring ramavtalet med AVIC, systemens produktion och användning. – Vår ursprungliga ansökan om exporttillstånd avsåg samtliga 70 system, men i kompletteringen som sändes in i september sökte vi enbart för de 20 första. Detta eftersom ISP endast kan ge tillstånd för maximalt två år i taget. Detta förfarande, med en initial exportansökan och sedan en kompletterande bedömer vi kan ha skapat en otydlighet som medfört att ISP inte beviljat tillstånd, säger Mikael Hult, vd Cybaero i en pressrelease. Han fortsätter: – ISP:s beslut är naturligtvis ett hack i CybAeros planering, men eftersom de första leveranserna till AVIC är planerade till andra kvartalet 2015 finns det tid att förtydliga ansökan om exporttillstånd.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2