© pavelgr dreamstime.com Embedded | 29 oktober 2014

Prevas ökar inom det mesta

”Prevas resultat är bättre i tredje kvartalet jämfört med förra året och vi har en fortsatt lönsam tillväxt trots att konjunkturen står och stampar och inte riktigt vill ta fart.”
Nettoomsättning för kvartalet blev 161,4 miljoner kronor (146,5) med rörelseresultat EBIT 7,2 miljoner kronor (–3,1) och rörelsemarginal EBIT 4,5 procent (–2,1).

Nettoomsättning för årets första nio månader landade på 539,2 miljoner kronor (503,9). Rörelseresultat EBIT blev 15,2 miljoner kronor (–8,1) och rörelsemarginalen EBIT 2,8 procent (–1,6).

”Vad gäller marknaden i stort sker en viss återhämtning inom exportindustrin även om det går långsammare än vad vi önskat. Vi kan emellertid också skönja en försiktighet hos exportföretag på grund av det osäkra konjunkturläget som förvärrats av den svaga återhämtningen i Eurozonen och den instabila geopolitiska situationen i Ukraina och Mellanöstern. Trots detta finns det alltjämt intressanta affärsmöjligheter. Inte minst tack vare marknadens ökade intresse för områden som Internet of Things, big data och molntjänster samt den ständiga jakten på ökad produktivitet och energieffektivisering”, skriver Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-2