Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© adam121 dreamstime.com Elektronikproduktion | 31 oktober 2014

Ökade intäkter och minskad förlust för Obducat

Obducats tredje kvartalet bjöd på ökade intäkter jämfört med samma period föregende år. Men bolagets orderingång haltade.

Orderingången för tredje kvartalet 2014 uppgick till 0,5 (1,3) miljoner kronor. Orderingången är lägre än förväntat och den huvudsakliga anledning är att kunderna inom LED-industrin har avvaktat med beslut om investeringar till följd av en tillfällig avmattning i efterfrågan. Introduktionen av andra generationens SINDRE-system för industriell massproduktion har fått en positiv respons på marknaden. Obducats bedömning är att nya investeringsbeslut kommer att tas inom en nära framtid baserat på en förväntad återhämtning av efterfrågan på LED-chip, skriver företaget i sin kvartalsrapport. Koncernens intäkter under perioden uppgick till 8,3 miljoner kronor, jämfört med 6,8 miljoner under samma period 2013. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 5,4 miljoner, jämfört med 4,4 under det tredje kvartalet 2013, vilket motsvarade 65 (65) % bruttomarginal. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -915'000 kronor, jämfört med-1,9 miljoner kronor under samma period 2013. Periodens resultat efter skatt var -943'000 kronor, jämfört med -1,98 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2013.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2