Annons
Annons
Annons
Annons
© stevanovicigor dreamstime.com Elektronikproduktion | 03 februari 2015

Uppsala Universitet utökar avtalet med ABB

Ett utökat och bättre koordinerat samarbete inom utbildning, forskning och innovation för båda parters bästa - det var innehållet i det avtal som undetecknades igår på Ångströmlaboratoriet .

Idag finns exempel på samarbeten på projektbasis mellan enskilda forskare/lärare vid Uppsala universitet och ABB, framför allt inom kärnområdena energiteknik och robotteknik. Genom avtalet vill Uppsala universitet samla, bredda och förstärka samarbetet på relevanta områden inom utbildning, forskning och innovation. – Detta samarbete med ABB öppnar nya möjligheter, inte minst för studenterna med ökade möjligheter till kontakt med högteknologiskt näringsliv. Uppsala universitet ser mycket positivt på samarbete som gynnar alla parter, säger rektor Eva Åkesson. Andra exempel på områden för samarbete är ökad personalrörlighet mellan universitetet och företaget, liksom ökade möjligheter att utnyttja varandras infrastruktur och instrumentering eller söka gemensam forskningsfinansiering. En förhoppning är att man genom samarbetet kan knyta forskning, utbildning och innovation (den s.k. kunskapstriangeln) närmare varandra inom relevanta områden. Avtalet innebär ingen exklusivitet avseende samarbetspart. Man kommer att göra årliga utvärderingar och tillsammans bestämma nya aktiviteter. En första aktivitetsplan finns framtagen för 2015.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2