Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© stevanovicigor dreamstime.com Embedded | 10 februari 2015

Prevas ökar på fortsatt osäker marknad

Prevas ökar både inom omsättning och resultat under 2014. Däremot ser bolaget fortfarande en del osäkerhetstendenser på marknaden.

Nettoomsättning för 2014 landade på 726,3 miljoner kronor (687,8). Rörelseresultat EBIT blev 16,2 miljoner kronor (–10,6) och resultat efter skatt 13,0 miljoner kronor (–16,5). "Marknaden har under hösten fortsatt att präglats av osäkerhet och vissa större utvecklingsprojekt har därmed skjutits på framtiden. Trots en något mer återhållsam marknad än vad vi först förutsåg har vi under 2014 ökat försäljningen på våra 10 största kunder vilket är mycket glädjande", skriver bolaget. Under året startades ett antal interna initiativ på Prevas i syfte att öka lönsamheten. Det har bland annat inneburit att stärka säljorganisationen med samordnade säljaktiviteter över affärsenhets- och geografiska gränser. "Vi har under sista kvartalet fått flera prestigefyllda order, bland annat från Tetra Pak, Sandvik och Orica Sweden. Vi har även tagit hem ett flertal intressanta order från våra starka segment Life Science och fordon. Vi har också under året stärkt vårt erbjudande inom för Prevas två viktiga framtidsområden, mekanikutveckling och robotbaserade produktionslöningar, där vi tagit ett flertal viktiga order." OKTOBER - DECEMBER 2014 Nettoomsättning 187,1 Mkr (183,9) Resultat före av- och nedskrivningar 4,1 Mkr (5,2) Rörelseresultat EBIT 1,0 Mkr (–2,5) Rörelsemarginal EBIT 0,5 % (–1,4) Resultat efter skatt 1,3 Mkr (–7,6)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1