Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© cacaroot dreamstime.com Elektronikproduktion | 16 februari 2015

Hanza på minus

Hanzas bokslut för 2014 slutar på ett negativt rörelseresultat och lägre omsättning.

Nettoomsättningen för helåret landade på 984,6 miljoner kronor (1'035,4). Rörelseresultat uppgick till -23,3 miljoner kronor (-5,0). I rörelseresultatet ingår affärsutveckling med -18,1 miljoner kronor (-14,6). Resultat efter skatt uppgick till -33,6 miljoner kronor (-23,5). För det fjärde kvartalet landade siffrorna på en nettoomsättning om 237,8 miljoner kronor, i det närmaste oförändrat mot tredje kvartalet (239,3), och motsvarande period föregående år (239,4). Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till -8,7 miljoner kronor (-1,6). Koncernens rörelseresultat uppgick till -12,9 miljoner kronor (-6,4). I resultatet ingår kostnader för affärsutveckling med -4,2 miljoner kronor (-4,8). Resultat efter skatt uppgick till -13,5 miljoner kronor (-9,7). I sitt bokslut skriver kontraktstillverkar-koncernen Hanza att volymerna minskade under senare delen av 2014 med speciella utmaningar i Finland. Däremot har nyförsäljningen varit god och, eftersom ingen kund lämnat bolaget, ser försäljningen bra ut inför 2015. Som ett led i att öka lönsamheten ha Hanza genomfört en rad konsolideringar på senare tid, den senaste som rapporterades om tidigare idag gällande Göteborgs-fabriken som ser ut att flyttas till Årjäng. Erik Stenfors, vd Hanza, kommenterar rapporten: ”En volymnedgång hos Hanzas största kunder under 2014 skapade underbeläggning med negativt resultat som följd. Nedgången är inte strukturell; koncernen har inte förlorat någon kund och nyförsäljningen under 2014 har varit god. Det gör att vi ser positivt på försäljningsutvecklingen 2015. Vi arbetar metodiskt med en rad konsolideringsaktiviteter i koncernen, vilka förbättrar lönsamheten. Vi räknar med att se effekter av dessa åtgärder under 2015.”
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2