Annons
Annons
Annons
Annons
© bahar bostanci dreamstime.com Elektronikproduktion | 17 februari 2015

Partnertech: Resultat om -55 miljoner efter skatt

Kontraktstillverkaren Partnertech går in i 2015 med ett tufft år bakom sig. Även om omsättningen närmast tangerades klev resultatet in ordentligt på det röda.

Nettoomsättningen för helåret närmast tangerades: 2'239 (2'237) miljoner kronor. Justerat rörelseresultat uppgick till -12 miljoner kronor (32) och resultatet efter skatt uppgick till -55 miljoner kronor (7). För det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 621 miljoner kronor (582). Justerat rörelseresultat uppgick till 1,5 miljoner kronor (10) och resultatet efter skatt uppgick till -15 miljoner (1). ”Elektronikverksamheten uppvisar en fortsatt ökad efterfrågan men framflyttade volymer sent i kvartalet fick negativa konsekvenser för både lönsamhet och kapitalbindning. Inom Systems Integration har vi sett en ökad efterfrågan från kunder i kvartalet, vilket har lett till ökad lageruppbyggnad för att möta det växande kundbehovet. Aktiviteten inom försvarsindustrin fortsätter att öka men planerade volymer i fjärde kvartalet har flyttats in i 2015. Omstruktureringsprogrammet i Metal Precision fortsätter in i första kvartalet 2015. Efter genomförandet av beslutade åtgärder är det min bedömning att vi skapar en mer flexibel och affärsmässigt sund verksamhet med goda förutsättningar för lönsamhet på väsentligt lägre affärsvolymer än tidigare”, säger vd Leif Thorwaldsson i rapporten. ”Trots att resultatutvecklingen i kvartalet har varit svag innebär ett ökat behov främst från CleanTech kunder inom Systems Integration samt en stigande efterfrågan inom Electronics goda möjligheter för 2015. På kort sikt är utvecklingen inom olje- och gasindustrin utmanande men industrins behov att förändra försörjningsstrukturen kvarstår, vilket utgör en möjlighet för PartnerTech.”
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1