Annons
Annons
Annons
Annons
© demarco dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 februari 2015

Unionen tror på bättre konjunkturläge

Unionens nya Bolagsindikator visar på uppskruvade förväntningar - både på grund av att de svenska börsbolagen lyft och för att tillverkningsindustrin blivit mer optimistisk.

Lite ljusare internationell konjunktur har bidragit både till ett bättre utfall för 2014 än vad som förutsågs i höstas och till något uppskruvade förväntningar inför 2015 avseende de svenska börsbolagens tillväxt, det skriver idag fackförbundet Unionen i sin nya Bolagsindikator. Lönsamheten har efter flera tuffa år stabiliserats men väntas inte öka i takt med tillväxten under det kommande året. Det pekar på en fortsatt tuff konkurrens på flertalet marknader, inte minst prismässigt. – Jämfört med läget i september är det främst tillverkningsindustrin som blivit mer optimistisk vad gäller omsättningen, säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén. Det kan förklaras av att Europa nu faktiskt visar tillväxt, om än på en mycket låg nivå. En annan positiv signal är att rörelsemarginalen, efter tre år av negativ utveckling, stabiliserades under 2014 och väntas öka något i år. Hur börsbolagen utvecklas är viktigt framför allt eftersom de i hög grad är motorer i näringslivet, men också eftersom deras tillväxttakt är en viktig signal om hur den internationella konjunkturen utvecklas. Unionens Bolagsindikator visar att den internationella tillväxten nu faktiskt ser ut att öka något snabbare än tidigare förutspått, om än på en fortsatt låg nivå. Bolagsindikatorn visar att konkurrensen är fortsatt stark och prispressen tuff. Det bekräftar den bild som inflationsstatistiken ger av mycket låga prisökningar. Detta avspeglas i att rörelsemarginalen endast väntas öka i svag takt och från en låg nivå under 2015, trots att omsättningen väntas utvecklas starkt. För första gången redovisar Unionen även utvecklingen fördelad på regioner. Under 2014 har tillväxten varit snabbast i Mälardalen (exkl. Storstockholm) och Östra Götaland, medan rörelsemarginalen var högst i Malmö/Lund-området.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2