Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 24 april 2002

70 varslas hos Saab Ericsson Space

Saab Ericsson Space genomför neddragningar i Göteborg och Linköping.

Saab Ericsson Space varslar 60 personer vid verksamheten i Göteborg och 10 personer i Linköping. Det är en vikande internationell telekommarknad och krympande svenska rymdsatsningar som motiverar de åtgärder som nu vidtas. Saab Ericsson Space bedriver verksamhet i Göteborg, Linköping och Österrike och sysselsätter totalt 680 anställda. I Göteborg arbetar 490 personer och varslet omfattar personer inom alla tjänstekategorier och produktområden. Det är främst inom internationella telekomprojekt och statligt finansierade rymdprojekt som neddragningarna sker. - Under år 2001 upphandlades betydligt färre telekomsatelliter än tidigare år. Den trenden verkar hålla i sig under 2002 och vi räknar med en återhämtning tidigast nästa år. Då en ökande del av vår verksamhet varit riktad mot telekom, påverkar detta företaget direkt. Samtidigt har Sveriges deltagande i europeiska rymdprojekt, inom för oss relevanta områden, minskat. Åtgärderna vi nu vidtar, är en nödvändig anpassning till det rådande marknadsläget och en förutsättning för att bibehålla konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet i företaget, säger Bengt Mörtberg, VD för Saab Ericsson Space. Austrian Aerospace, ett helägt dotterbolag till Saab Ericsson Space beläget i Wien i Österrike, berörs inte av neddragningarna.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1