Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© nyul dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 mars 2015

Nevs får skriva ned skulderna

Krisande elbilsföretaget Nevs får skriva av skulderna, det beslutade idag Vänersborgs Tingsrätt.

Antalet närvarande röstberättigade borgenärer, tillsammans med de borgenärer som skriftligen godkänt ackordet och givit rekonstruktören fullmakt att rösta för dem, uppgick till 98,2 procent av antalet borgenärer, samt till 98,6 procent av skulden, skriver bolaget. Ackordet innebär att skulder upp till 500'000 kronor ersätts fullt ut, och att skulder överstigande 500'000 kronor reduceras till 50 procent av skulden. Av totalt 573 borgenärer kommer 469 att få sina skulder fullt ut betalda. Ackordet samt Nevs driftkostnader de närmaste månaderna kommer att finansieras av Nevs huvudägare. Nevs avser att ansöka om att gå ur rekonstruktionen när beslutet om ackord vunnit laga kraft i mitten av april. – Ackordet var nödvändigt för Nevs för att gå ur rekonstruktionen i syfte att kunna sluta kommersiellt förmånliga avtal med de fordonstillverkare och finansiella partner vi sedan länge fört diskussioner. Jag uppskattar stödet från våra leverantörer, som vi vill fortsätta bygga långvariga relationer med, säger Mattias Bergman, vd Nevs. – Min roll som rekonstruktör är att tillse att en ackordsuppgörelse ska vara bra både för bolaget och fordringsägarna. Dagens beslut skapar förutsättningar både för Nevs att fortsätta utveckla sin verksamhet och framtida affärsmöjligheter för borgenärerna, säger rekonstruktören, advokaten Lars Eric Gustafsson, Hamilton Advokatbyrå.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-11 16:34 V14.7.10-1