Annons
Annons
Annons
Annons
© alexan24 dreamstime.com Elektronikproduktion | 26 mars 2015

2014 var ett riktigt bra år för mönsterkort

2014 visade sig vara ett bra år för de flesta av mönsterkortstillverkarna och outputvärdet för industrin nådde den högsta tillväxten sedan 2011.

2014 var ett bra år för majoriteten av mönsterkortstillverkarna. Output-värdet landade på 59,6 miljarder dollar, en ökning med 3,7 procent mot året innan. Nr vi nu blickar framåt över 2015 kommer råvarupriserna att ha en positiv inverkan på mönsterkortstillverkarna då kopparpriserna väntas sjunka. Detta ger bättre möjligheter för starkare marginaler, skriver Research in China (RIC). Taiwanesiska och Europeiska företag drog nytta av valutadevalveringen och såg därför ökad lönsamhet. HDI, high density interconnect, förblir en stark motor för tillväxt inom det rigida fältet och förväntas också vara det under 2015. När mobila skärmar blir större måste också mönsterkorten anpassas därefter. För att hålla enheterna fortsatt lätta och tunna drivs utvecklingen på för avancerade lagerlösningar inom högdensitets-korten. Flera företag kommer att satsa hårt på så kallat Anylayer HDI. Teknologin är förvisso tids- och kapacitetskrävande men då Panasonic drog sig tillbaka från fältet finns en efterfrågan. Under 2014 var en annan stark punkt för industrin mönsterkort för servrar. Det ökade behovet av servrar står för en explosiv tillväxt. För denna marknad krävs kort med hög Tg och låg förlust och antalet lager växer också, upp till 28. Detta har inneburit en kontinuerlig ökning av priset per enhet. Ett annat tillväxtområde är metall-kort med goda värmeegenskaper som kan användas i LED-industrin. Även mönsterkort för fordonsindustrin visade på ett bra år.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1