Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 01 maj 2002

Katalogdistributörerna ökade under 2001

Europartners Consultants ger nu ut sin rapport om den svenska marknaden för elektronikkomponenter för elfte året. Förutom Sverige behandlas marknaderna i övriga Europa, och USA.
I rapporten står bland annat att den svenska halvledarmarknaden tappade mer än det europeiska genomsnittet, som låg på minus 28 procent, och uppgick till knappt minus 35 procent. Eftersom de stora telekomaktörerna och deras underleverantörer i stor omfattning köper sina komponenter antingen direkt från komponenttillverkarna eller via dessas logistikpartners, drabbades inte den vanliga distributionen lika hårt som den totala komponentmarknaden. I genomsnitt minskade distributionsförsäljningen sålunda omkring 16 procent. Fast bilden varierar.

En viktig orsak till dessa variationer är att sektorn industriell elektronik faktiskt hade ett ganska så hälsosamt 2001. Ett tecken på det är att de kontrakttillverkare/underleverantörer som mer eller mindre höll sig borta från telekomkunder, inte alls eller åtminstone marginellt drabbades av nedgången. Faktum är att bilden varierar även när det gäller olika kategorier av distributörsföretag. Och när det gäller distributionsföretagen är det de företag som fungerat som logistikpartner åt Ericsson och dess stora EMS-företag som drabbats mest under 2001.

De breda distributörerna har i genomsnitt haft en minskning i försäljningen med drygt 20 procent. Här är emellertid Promax ett undantag eftersom man ökat sin försäljningen omkring 17 procent.

Katalogdistributörerna som grupp ökade faktiskt sin försäljning under 2001 med 8,5 procent. Och extremen i den gruppen var Bejoken som ökade sin försäljning med inte mindre än 44 procent. Den största katalogdistributören ELFA hade däremot en marginell minskning av försäljningenmed en procent. Faktum är att gruppen katalogdistributörer faktiskt hade ett bättre år 2001 än föregående år. År 2000 ökade nämligen katalogdistributörerna nämligen sin försäljning med endast 3,4 procent medan de breda distributörerna ökade sin försäljning med 62 procent.

Nischdistributörernas, t ex halvledarspecialisterna, försäljning sjönk i genomsnitt med 13,2 procent. Men även här fanns undantag: EBV ökade tex sin försäljning med ca 16 procent.

Den svenska rapporten, som omfattar närmare 140 A4-sidor, inleds med en världs- och europeisk översikt som följs av en beskrivning av den svenska marknaden och marknadsutvecklingen vad gäller aktiva-, passiva- och elektromekaniska komponenter; både den totala marknaden och andelen distribution.

I den svenska rapporten finns tex en detaljerad presentation av de 10 största distributörerna i Sverige med uppgifter om försäljningsutvecklingen från 1998, resultat, företagsledningen, försäljningsprogram och historik. Det finns också jämförelser mellan företagen vad gäller den samlade komponentförsäljningen, försäljningen av aktiva komponenter samt av passiva och elektromekaniska komponenter under 2001. Rapporten innehåller vidare en presentation av ytterligare 18 svenska komponentdistributörer. Nyhet i år är att även marknaden i Finland är beskriven i rapporten.

Priset för den svenska rapporten är £520 och hela rapporten kostar £3950. Nyhet i år är en nordisk rapport (som innehåller en världs- och europeisk översikt och länderna Sverige, Norge/Danmark och Finland). Priset är £ 1 404:-. Leverans sker i juni månad 2002. Samtliga rapporter är skrivna på engelska.

Ytterligare information liksom prisuppgifter och orderformulär kan beställas från Skantz Nordic AB på telefon +46 8 560 445 00, fax +46 8 560 463 37 eller e-post skantz.nordic@swipnet.se

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-1