Annons
Annons
Annons
Annons
© dmitry bomshtein dreamstime.com Analys | 05 maj 2015

Bättre av industrin

Produktionen inom industrin ökade i mars med 0,8 procent jämfört med februari. Jämfört med mars föregående år ökade produktionen med 0,3 procent.

Under det första kvartalet 2015 minskade produktionen i den totala industrin med 0,2 procent jämfört med sista kvartalet 2014, i säsongrensade tal. Industriproduktionens årsutveckling visade en uppgång på 0,3 procent i mars 2015 jämfört med motsvarande månad föregående år. Industri för datorer, elektronikvaror och optik tappade 6,7 procent inom produktion jämfört med februari. Jämfört med förra årets mars förblev situationen oförändrad. Det första kvartalets produktionsvolym var 0,6 procent högre än motsvarande kvartal föregående året. Industrin för elapparatur såg en minskning med -2,5 procent jämfört med februari men en ökning med 11,9 procent jämfört med mars förra året. Siffrorna för det första kvartalet var 0,4 procent högre i år. Industrins orderingång ökade i mars med 3,7 procent jämfört med februari. Jämfört med mars föregående år ökade orderingången med 1,4 procent. Orderingången ökade i mars med 6,0 procent på exportmarknaden medan hemmamarknaden ökade med 0,5 procent jämfört med februari, i säsongrensade tal. Utvecklingen bland industrins delbranscher var blandad där ungefär hälften redovisade en ökad orderingång. Industrin för elapparatur redovisade en mycket stark orderingång som framförallt kom från exportmarknaden. Under det första kvartalet 2015 minskade orderingången med 1,2 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2014, i säsongrensade tal. Orderingången minskade med 4,4 procent på hemmamarknaden medan exportmarknaden tvärtom ökade med 1,0 procent. På årsbasis ökade orderingången i mars med 1,4 procent jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången steg på både hemma- och exportmarknaden, med 0,4 respektive 2,0 procent. För Industri för datorer, elektronikvaror och optik sjönk orderingången med 10,6 procent jämfört med februari, påverkat av en svag exportmarknad. Jämfört med mars förra året var orderingången 6,1 procent lägre. När det gäller industrin för elapparatur ökade orderingången jämfört med februari med 121,3 procent. Jämfört med mars förra året är siffrorna 138,2 procent högre.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1