Annons
Annons
Annons
Annons
© thomaspajot dreamstime.com Elektronikproduktion | 06 maj 2015

Stabilt kvartal och rekordstor orderbok

Norska försvars-, marin- och teknologikoncernen Kongsberg hade allt som allt ett stabilt första kvartal.

Intäkterna landade på 4,2 miljarder norska kronor (3,9) med ett resultat (EBITDA) på 486 miljoner norska kronor (446). Andelen nyorder var dock lägre än föregående år, nära 5 miljarder norska kronor att jämföra med 8,5. Samtidigt har bolaget en orderstock på nära 22 miljarder norska kronor - rekordsiffror. "Vi redovisar en mycket hög inkomst av nya order och fortsatt tillväxt. Det ger oss en bra start på 2015. Koncernens rekordhöga orderstock stärker förutsägbarheten vid en tidpunkt då olje- och gasmarknaden är en utmaning", säger vd Walter Qvam. Samtidigt som olje- och gasmarknaden beskrivs som oberäknelig rapporterades rekordförsäljning inom det marina segmentet. Försvarssegmentet rapporterade också en stabil utveckling med bättre lönsamhet och en ökande försäljning. "Det internationella intresset för våra försvarssystem växer kraftigt. Kongsberg Defence Systems redovisar robusta marginaler och dess projekt följer schemat. Kongsberg Protech Systems har en attraktiv produktportfölj och omfattande marknadsaktiviteter".
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2