Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© grzegorz kula dreamstime.com Elektronikproduktion | 15 maj 2015

Nytt radiodirektiv ersätter R&TTE

Inom ramen för beslut 768/2008/EG, godkände EU ett nytt direktiv: 2014/53/EU.
Direktivet trädde i kraft den 11 juni 2014 och medlemsstaterna är skyldiga att ha genomfört implementeringen senast den med 13 juni 2016. 1995/5/ EG upphör att gälla den dagen.

Jämfört med föregående R&TTE direktiv 1995/5/EG, är omfattningen av det nya direktivet mer exakt definierat. Där R&TTE-direktivet omfattar radioutrustning och teleterminalutrustning, omfattar nya 2014/53/EU endast radioutrustning. Då fast utrustning fortsätter att omfattas av det nya lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och EMC-direktivet 2014/30/EU, ger denna begränsning tydligare åtskillnad mellan de olika rättsliga ramarna.

"Berörda företag/distributörer bör uppfylla de CE-krav som anges i 2014/53/EU för att undvika viten", säger Wolfram Ziehfuss, vd för FBDi eV.

Det som inkluderas i det nya direktivet är bland annat:
  • CE-märkning på produkten, inklusive identifikationsnumret för det anmälda organet i tillämpbara fall;
  • En bruksanvisning på det officiella språket i landet där produkten kommer att användas är obligatorisk;
  • En declaration of conformity - detta kan också lagras på Internet på en plats där den kan nås, det vill säga, den fullständiga texten behöver inte nödvändigtvis ingå i användarinformationen.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-2