Annons
Annons
Annons
Annons
© grzegorz kula dreamstime.com Elektronikproduktion | 15 maj 2015

Nytt radiodirektiv ersätter R&TTE

Inom ramen för beslut 768/2008/EG, godkände EU ett nytt direktiv: 2014/53/EU.

Direktivet trädde i kraft den 11 juni 2014 och medlemsstaterna är skyldiga att ha genomfört implementeringen senast den med 13 juni 2016. 1995/5/ EG upphör att gälla den dagen. Jämfört med föregående R&TTE direktiv 1995/5/EG, är omfattningen av det nya direktivet mer exakt definierat. Där R&TTE-direktivet omfattar radioutrustning och teleterminalutrustning, omfattar nya 2014/53/EU endast radioutrustning. Då fast utrustning fortsätter att omfattas av det nya lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och EMC-direktivet 2014/30/EU, ger denna begränsning tydligare åtskillnad mellan de olika rättsliga ramarna. "Berörda företag/distributörer bör uppfylla de CE-krav som anges i 2014/53/EU för att undvika viten", säger Wolfram Ziehfuss, vd för FBDi eV. Det som inkluderas i det nya direktivet är bland annat:
  • CE-märkning på produkten, inklusive identifikationsnumret för det anmälda organet i tillämpbara fall;
  • En bruksanvisning på det officiella språket i landet där produkten kommer att användas är obligatorisk;
  • En declaration of conformity - detta kan också lagras på Internet på en plats där den kan nås, det vill säga, den fullständiga texten behöver inte nödvändigtvis ingå i användarinformationen.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2