Annons
Annons
Annons
Annons
© luchschen dreamstime.com Teknik | 26 maj 2015

Svenskar tycker teknik gör livet bättre

Åtta av tio svenskar tycker att ny teknik gjort livet bättre för dem, visar en undersökning om allmänhetens syn på teknik och ingenjörer.

Åtta av tio anser också att den tekniska utvecklingen är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Men bara varannan menar att Sverige ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling av ny teknik. – Det gläder oss att så många uppskattar teknikens landvinningar och inser dess betydelse för samhället, säger Johan Sittenfeld, utredare på Sveriges Ingenjörer. Undersöknnigen har gjorts av Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Sveriges Ingenjörer. 1'000 personer i åldrar mellan 16 och 74 år har svarat på frågor om hur de ser på teknik och dess betydelse för samhället. På frågan ”Har den tekniska utvecklingen de senaste tio till tjugo åren gjort livet bättre eller sämre för oss vanliga människor?” svarar 85 procent att den gjort livet bättre. Även när det gäller teknikens möjligheter att lösa framtida problem och utmaningar är de svarande övervägande positiva. – Särskilt glädjande är att så många (82 procent) känner tilltro till ny teknik inom hälsa och sjukvård, som är så nära förknippat med den mänskliga kontakten. 85 procent anser att den tekniska utvecklingen är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Men bara 54 procent håller med om att Sverige ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling av ny teknik. – Att teknisk utveckling och innovation starkt bidrar till välstånd, framgång och konkurrenskraft är de flesta alltså ense om. Därför är det anmärkningsvärt att inte fler tycker att Sverige ligger långt framme i teknisk forskning och utveckling, kommenterar Johan Sittenfeld.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1