Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 07 maj 2002

TEBE måste miljösanera

TEBE Mönsterkorts konkursbo måste se till att det miljöfarliga avfall som finns vid anläggningen tas om hand och forslas bort.
Men det gäller endast det avfall som anges i den inventering som gjordes vid företaget den 14 november förra året. Avfallet ska omhändertas och skickas till Sakab eller annan godkänd mottagare. Miljödomstolen i Växjö har bestämt att åtgärden ska vara utförd senast den 3 juni.

Enligt miljödomstolen täcker de förteckningar som finns allt det miljöfarliga avfallet inom området, förutom det spill som finns på på golv och på maskiner. Spillet på golvet är fasttorkat, på vissa ställen centimetertjockt, och måste bilas bort.

TEBE Mönsterkort försattes i konkurs den 23 augusti förra året. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt den 16 oktober att förelägga konkursboet dels att inkomma med en fullständig sammanställning över allt det avfall som förvarades av konkursboet på fastigheten, dels att omhänderta förvarat avfall i enlighet med de tillstånd och kontrollprogram som konkursboet övertagit från bolaget. Konkursboet överklagade nämndens beslut hos länsstyrelsen och ville att beslutet om föreläggande skulle undanröjas. Länsstyrelsen avslog överklagandet. Konkursboet gick då vidare till miljödomstolen, som nu kommit med sin dom. Detta skriver Tidningen Barometern.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-2