Annons
Annons
Annons
Annons
© amy walters dreamstime.com Komponenter | 05 juni 2015

Ny märkning för säkrare batteriåtervinning?

Litium-jonbatterier som kommer på fel spår i återvinningsprocessen kan innebära en risk för olyckor. Nu föreslås därför nya märkningar.

Litium-jonbatterier som smyger sig in bland blybatterier kan medföra brand eller explosion i smältverken där blyet återvinns. Sådana olyckor har redan rapporterats, både i Europa och i USA, skriver SEK Svensk Elstandard. När större litium-jonbatterier nu börjar användas i elbilar och i stationära energilager ökar också riskerna för sammanblandning vid återvinningen. Från tyskt håll föreslås därför ett projekt inom IEC för att ta fram en internationell standard med en enhetlig märkning av laddningsbara batterier. Detta för att man lätt ska kunna identifiera vilken typ av batteri det är fråga om. För fullständighetens skull föreslås att också batterier som bygger på annan teknik ska omfattas, till exempel nickel-kadmiumbatterier. Inom IEC, den internationella organisationen för standarder på elområdet, är förslaget ute på omröstning till de 21 augusti 2015. Det har beteckningen 21/859/NP.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2