Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 maj 2002

Positivt i NOTEs rapport

NOTE har släppt sin delårsrapport. Nettoomsättningen ökade med 41% till 169,4 MSEK. Utökning av verksamheten är på gång i år.
NOTE-koncernens nettoomsättning under första kvartalet 2002 uppgick till 169,4 MSEK (120,1), vilket motsvarar en organisk tillväxt om 41%. Rörelseresultatet ökade med 90% till 8 MSEK (4,2) och resultatet före skatt ökade med 103% till 6,3 MSEK (3,1). Materialkrävande nya order har minskat förädlingens procentandel, vilket sänkt bruttovinstmarginalen. Dock har den ökade faktureringen medfört att resultatet i kronor räknat mer än fördubblats.

Även NOTE påverkas av lågkonjunkturen, men om inga dramatiska förändringar av världsläget sker räknar man med att fortsätta sin tillväxt jämfört med föregående års utfall, såväl omsättningsmässigt som resultatmässigt. Verksamhet på nya orter i Sverige, förvärvad eller nystartad, är att vänta i år.

I februari tecknade NOTE ett avtal om strategiskt samarbete med Sanmina-SCI. Avtalet bygger på att företagen arbetar i olika volymsegment och därmed kompletterar varandra genom samarbetet. Avtalet förväntas leda till ökad orderingång senare under året.
I januari fattades beslut om att etablera NOTE i Göteborgsområdet. Invigningen planeras till slutet av maj.
NOTE Norrtelje blev i januari godkänd som utbildningsenhet för mjuklödning FSD 5115 av Försvarets Materielverk (FMV). I Norrtälje-fabriken finns nu en utbildningslokal som är godkänd enligt FMV:s krav på ventilation, storlek på arbetsytor, material m.m.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-1