Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© pichetw dreamstime.com_hand pushing information button on touch screen Teknik | 29 juni 2015

Umeå universitet startar projekt för 3D-utskrifter av hus

I ett samarbetsprojekt värt 35 miljoner kronor ska forskare tillsammans med externa samarbetspartners utveckla teknik för att göra storskaliga 3D-utskrifter av cellulosabaserade material. Och det handlar inte direkt om några små utskrifter.

Digitaliseringens påverkan på tillverknings- och byggindustrin är ännu i sin linda. Nu tas ett steg för att regionen ska ligga i framkant inom området genom ett stort innovationsprojekt med bas på Sliperiet vid Konstnärligt campus vid Umeå universitet. – Tanken med projektet är att vi ska utveckla teknik som kan användas till att förstärka tillverkningsindustrin i regionen. För Sliperiet är projektet, som kallas +Project, en del i strategin att bygga samverkan i en öppen och tvärvetenskaplig innovationsmiljö. Här skapar vi möten och samarbeten mellan olika vetenskapliga områden och med regionens företag, säger Marlene Johansson, föreståndare för Sliperiet. Ett av delmålen i projektet är att ta fram cellulosabaserade material för 3D-utskrifter i stor skala, vilket kan handla om allt från att skriva ut fönsterlister och dörrar, till väggar och slutligen hela hus. Sliperiet har tillsammans med olika samarbetspartners fått 17,6 miljoner i EU-stöd från strukturfondspartnerskapet i ett tvärvetenskapligt utvecklingsprojekt. Målet är att bygga ett starkt innovationsområde och regionalt kluster inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik. Totalt uppgår samverkansprojektet till 35,3 miljoner kronor. Målgrupp för projektet +Project är små och medelstora företag inom byggrelaterade näringar, träföretag och s.k. kreativa näringar såsom arkitektur, design och IT. Vid Umeå universitet är Arkitekthögskolan, Handelshögskolan, Informatik, Tillämpad fysik och elektronik (TFE) samarbetspartners. Projektet byggs också med forskningsinstituten Interactive Institute (Swedish ICT) och SP Processum, samt företag som Revenues, White Arkitektbyrå, och Nätverket för hållbart byggande i kallt klimat. Umeå kommun och Region Västerbotten stödjer projektet genom medfinansiering. – Det finns redan i dag teknik för utskrifter av exempelvis delar av hus i betong. Nu tas ett steg för att regionen ska ligga i framkant inom området digital tillverkning och så kallad mass-customization, som innebär en otrolig spännande framtidsmöjlighet för den regionala skogs- och byggindustrin och för regionens råvaror, Linnéa Therese Dimitriou, konstnärlig ledare vid Sliperiet.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2