Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© tamas ambrits dreamstime.com Elektronikproduktion | 30 juni 2015

Saab får kontrakt för två nya ubåtar

Saab har tecknat kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) om att bygga två ubåtar av typ A26, samt att genomföra halvtidsmodifiering av två ubåtar av Gotlands-klass.

Saab ska bygga, testa och leverera två nya ubåtar – av typ A26 – för den svenska marinen. Det totala ordervärdet för A26 ubåtarna uppgår till 7,6 miljarder kronor och leveranserna startar 2022 och avslutas 2024. Förutom att bygga de nya ubåtarna kommer Saab även att genomföra halvtidsmodifiering av två ubåtar i Gotlands-klassen, inklusive generalöversyn och uppgradering av ledningssystem. Ubåtarna i Gotlands-klassen ska levereras till FMV i slutet av 2018 respektive i slutet av 2019 och ordervärdet uppgår till 2,1 miljarder kronor. Bolaget har tidigare mottagit ett antal beställningar under 2014 och 2015 gällande inköp av delsystem som relaterar till det nya kontraktet, till ett värde av 1,1 miljarder kronor. Därför uppgår det totala ordervärdet av dagens beställningar till 8,6 miljarder kronor. – A26 kommer att vara en unik och teknikintensiv ubåt med beprövad modulär design, som ger plattformen hög tillgänglighet och låg livscykelkostnad. Ubåten kommer att kunna vistas under vatten i flera veckor och vara lättmanövrerad i alla typer av vatten. Säkerhetsaspekten är grundläggande och A26 kommer, med sin moderna smygteknik, att vara en svårupptäckt och robust ubåt med en unik förmåga att stå emot stötar och träffar. Det är ett privilegium att leda den här utvecklingen, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2