Annons
Annons
Annons
Annons
© tom schmucker dreamstime.com Elektronikproduktion | 02 juli 2015

Electrolux tar upp fighten mot det amerikanska justitiedepartementet

Electrolux planerade förvärv av General Electrics vitvaruverksamhet har stött på lite problem. Det amerikanska justitiedepartementet har meddelat att man avser att försöka stoppa genomförandet av förvärvet.

Det var den 8 september i fjol som Electrolux meddelade att bolaget ingått ett avtal om att köpa GE Appliances i USA för 3,3 miljarder USD. Det amerikanska justitiedepartementet menar att genomförandet av förvärvet skulle hämma konkurrensen på marknaden. Electrolux motsätter sig detta och prövningen av det planerade förvärvet fortsätter nu i en domstolsprocess. Electrolux anser att förvärvet ökar konkurrensen och att konsumenterna får tillgång till fler produkter av hög kvalitet och till mer konkurrenskraftiga priser. Som exempel pekar Electrolux på att justitiedepartementets bedömning helt strider mot departementets beslut från 2006 då de godkäne Whirlpools förvärv av Maytag, som vid den tidpunkten var en av Whirlpools största konkurrenter på den amerikanska vitvarumarknaden. “Vitvaruindustrin är mer konkurrensutsatt än någonsin”, säger Keith McLoughlin, Electrolux VD och koncernchef. “Vi anser att förvärvet kommer att stärka innovationskraften mot konsumenten, vilket både stärker industrin som helhet och bidrar till att konsumenternas valmöjligheter ökar väsentligt.” Electrolux har redan erhållit godkännanden från myndigheterna i Brasilien, Kanada och Ecuador. Förvärvet kräver också godkännande från ytterligare några länder i Latinamerika.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2