Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© adam121 dreamstime.com Elektronikproduktion | 03 augusti 2015

Hanza vänder trenden - fortsätter fokusera på ökad lönsamhet

Första halvåret för 2015 bjöd på både ökad försäljning samt fortsatta resultatförbättringar för Hanza, detta efter en genomförd omstrukturering.

Vidare lyfts förvärvet av tillverkningskoncernen Metalliset fram som ett viktigt stöd för fortsatt tillväxt och lönsamhetsökning. – Omsättningen översteg 300 miljoner kronor för första gången under ett enskilt kvartal. Det finns ytterligare försäljningsframgångar som ännu inte syns i siffrorna. Flera bolag har under våren inlett samarbete under det så kallade MIG-konceptet och vi bedömer att vi kan annonsera de första resultaten under hösten 2015, säger vd Erik Stenfors.
  • Nettoomsättningen uppgick till 300,9 miljoner kronor, en betydande ökning mot första kvartalet (266,0) och motsvarande period föregående år (257,0)
  • Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till 2,0 miljoner kronor (0,3)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,6 miljoner kronor (-6,1)
  • Resultat efter skatt uppgick till -3,5 miljoner kronor (-6,8
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 miljoner kronor (-4,4)
– Den omfattande omstruktureringen i kombination med nya försäljningsframgångar gör att vi kan redovisa ett positivt rörelseresultat redan under det andra kvartalet, trots periodens engångs-kostnader. Vi fortsätter att fokusera på ökad lönsamhet, fortsätter Stenfors – Den 1 juli presenterade vi förvärvet av den internationella tillverkningskoncernen Metalliset som omsätter ca 375 miljoner kronor med en EBITDA om drygt 45 miljoner kronor. Förvärvet är strategiskt viktigt och medför bland annat synergier för ökad lönsamhet i Finland. Affären finansieras helt av Hanzas ägare, vilket är ett finansiellt styrkebesked, avslutar Stenfors.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1